top of page

Kwalifikacje

  • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych - specjalizacja: Psychologia kliniczna; Psychologia Dzieci i Młodzieży

  • Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych - Indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem 

  • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno- Konsultacyjny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku - Diagnoza i obserwacja

  • Fundacja Rodzinna - Praca z rodziną

  • Fundacja Inceptio - Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży

  • Gdański Ośrodek Psychodynamiczny-  Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (I)

  • Krakowskie Centrum psychodynamiczne - Szkola Psychoterapii Psychodynamicznej (III)

  • My work is strictly based on the guidelines of the Krakow Psychodynamic Center, where I also take supervision

bottom of page