top of page

Kwalifikacje

  • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych -  specjalizacja: Psychologia kliniczna;  Psychologia Dzieci i Młodzieży

  • Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych - Indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem  

  • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno- Konsultacyjny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku - Diagnoza i obserwacja

  • Fundacja Rodzinna - Praca z rodziną

  • Fundacja Inceptio - Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży

  • Gdański Ośrodek Psychodynamiczny-  Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (I)

  • Swoją pracę wytwarzamy w zakładach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, gdzie także się superwizuję

bottom of page